توضیحات

سايز٥٠-٥٥-٦٠-٦٥

پرسينگ دار
كيفيت جنس عاااالي
نگين دار
تكه دوزي شده
چهار رنگ دارد

سايز٦سال تا نوجوان